Sarah Michaux

Filoboek

CC Het Gasthuis Tickets
Gratis: € 0

“Filoboek” is een filosofische leesgroep. Elke deelnemer leest vooraf een stuk tekst, die we tijdens de sessies in groep bespreken. Dit seizoen behandelen we het nutsdenken. Na een introductiesessie, waarin we al onze vragen, bedenkingen en discussiepunten op tafel werpen, gaan we aan de slag met het toegankelijke essay van Peter Venmans: 'Over de zin van nut'.

'Onze cultuur is door en door utilitair en pragmatisch: gericht op nuttigheid en het oplossen van problemen. [...] Een rationele aanpak van problemen leidt niet altijd tot een beter leven en kan zelfs dat in gevaar brengen wat ons het meest dierbaar is. [...]. Maar wat vormt nu eigenlijk het probleem van het probleemoplossende denken?' (uit: Over de zin van nut).

 

 


Deelnemers zorgen zelf voor een exemplaar van het boek. Voor meer info: sarahmichaux@gmail.com

Z0 18 SEP, 23 OKT, 20 NOV, 29 JAN, 26 FEB


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.